Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4181 b210 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaaanisiowe aanisiowe
4184 fd83
Reposted frompotatolovero potatolovero viaaanisiowe aanisiowe
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viaaanisiowe aanisiowe
2805 7839 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaaanisiowe aanisiowe
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaanisiowe aanisiowe
4986 e998
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viacheersbaby cheersbaby
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viablonde-troubelle blonde-troubelle
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viapassionative passionative
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacheersbaby cheersbaby
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacheersbaby cheersbaby
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
4713 3781 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl