Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

8081 de15 500
z folderu "najładniejsze z tych zachodów, którym zrobiłam zdjęcie, bo nie były na tyle ładne, by jedynie podziwiać zamiast robić zdjęcia"
8073 c3f3 500
t a k e m e b a c k
8071 4ced 500
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.

Zoe Sugg
Reposted bySkydelanneupsh

June 13 2019

6067 18c1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasatyra satyra

June 02 2019

7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viakatisz katisz
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viabeltane beltane
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaszydera szydera
5461 5968 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaAbbaPater AbbaPater

cloudhydreams:

daily reminder to stay hydrated and not give a fuck about what other people think

Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaitjen itjen
2335 89d8 500
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaitjen itjen
1957 3a37
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
6927 3d23 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoskus oskus
People look so different once you don’t care about them anymore.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeltane beltane
8222 8d0f 500
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viakikkeer kikkeer
1320 25c4 500
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka vianattsu nattsu
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl