Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

18:34
0126 a194 500
18:33
3565 950e 500
Sponsored post
14:56
18:33
7869 cd28
Reposted fromMrSatan MrSatan viasatyra satyra
18:33
image
Reposted fromnebthat nebthat viathatwasntadream thatwasntadream
18:33
1910 8687
Reposted fromEtnigos Etnigos viafenoloftaleina fenoloftaleina

February 18 2020

18:26
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viacheersbaby cheersbaby
18:26
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viacheersbaby cheersbaby

June 18 2019

21:34
8081 de15 500
z folderu "najładniejsze z tych zachodów, którym zrobiłam zdjęcie, bo nie były na tyle ładne, by jedynie podziwiać zamiast robić zdjęcia"
21:24
8073 c3f3 500
t a k e m e b a c k
21:23
8071 4ced 500
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.

Zoe Sugg
Reposted bySkydelanneupsh

June 13 2019

15:55
6067 18c1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasatyra satyra

June 02 2019

20:41
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viakatisz katisz
20:41
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viabeltane beltane
20:41
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaszydera szydera
20:23
5461 5968 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaAbbaPater AbbaPater
20:22
20:22

cloudhydreams:

daily reminder to stay hydrated and not give a fuck about what other people think

20:21
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaitjen itjen
20:20
2335 89d8 500
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin
20:20
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaitjen itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...