Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

20:19
1957 3a37
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
20:18
6927 3d23 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoskus oskus
Sponsored post
20:51
20:16
People look so different once you don’t care about them anymore.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeltane beltane
20:16
8222 8d0f 500
20:16
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viakikkeer kikkeer
20:15
1320 25c4 500
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka vianattsu nattsu
20:14
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
20:14
3160 9a42 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
20:13
3939 f454
Reposted fromyikes yikes viafenoloftaleina fenoloftaleina
20:13
6852 5159 500

actionables:

romance is alive

Reposted fromsofincha sofincha viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:12
Saskia Keultjes

June 01 2019

09:01
09:01
9234 d0a2 500
Reposted fromerq erq viafenoloftaleina fenoloftaleina
09:01
2288 4586
09:01
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
09:00
way harder
Reposted fromcube cube viafenoloftaleina fenoloftaleina
09:00
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
09:00
6509 dbb9 500
09:00
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

May 30 2019

20:57
8166 b2df
Reposted fromLoraandile Loraandile viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...